На каков душек спиете?

Една третина од животот го поминуваме во спиење.Па да видиме како поквалитетно да ја поминеме таа третина. Главно душеците се прават од жичани јадра, разни видови пени или комбинација од двете.Жичаните јадра можат да бидат врзани или бонел јадро и независни или џепно јадро.

Вградени плакари

Вграден плакар е плакар направен по мерка за одреден простор и овозможува максимално искористување на тој простор.Задолжително е направен од под до плафон и од ѕид до ѕид. Во случај кога неможе или не се сака плакарот да биде од ѕид до ѕид по должина на просторот, се изработува ѕид од гипскартон или од плочест материјал(материјал од кој е изработен и плакарот) на една или на двете страни и во тој простор се вргадува плакарот.

Кујната е срцето на секој дом

Кујната е срцето на секој дом. Тоа е место каде сите членови на семејството поминуваат одредено време и тоа неколку пати во денот било одделно или заедно. Што треба да задоволи една добро дизајнирана кујна? Тоа се три критериуми: дизајн, функционалност и квалитет.